ShareMusic and Performing Arts - en kreativ 20-åring | iMAGO

ShareMusic and Performing Arts – en kreativ 20-åring

Sophia Alexandersson är konstnärlig ledare och verksamhetschef för ShareMusic and Performing Arts, på svenska kan det översättas till ”dela musik och scenkonst”. Det är ett kunskapscenter som jobbar med konstnärlig utveckling och inkludering. I år fyller organisationen tjugo år och vi bestämde träff med Sophia för att få veta mer om vad ShareMusic är och vad de gör.

ShareMusic är ett koncept som funnits i England och arbetat med musikaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Sophia kom i kontakt med det på ett sommarläger i Wales. Efter det fick hon frågan om hon kunde ta konceptet till Sverige, och det gjorde hon.

Porträttfoto på Sophia är en medelålders kvinna med glasögon och det mörka smålockiga håret bakåtstruket i en tofs som leende lutar sig in mot kameran.
Sophia Alexandersson (FOTO: Martin Nauclér).

ShareMusic i Sverige

Idag är visionen för ShareMusic and Performing Arts att: ”Alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.” ShareMusic är i grunden en ideell förening och Sophia jobbar på huvudkontoret i Gränna, där hon även bor. Hennes egen bakgrund är som musiker och pedagog.

ShareMusic har tre kontor, och förutom huvudkontoret i Gränna, finns kontor i Göteborg och Malmö. Men de jobbar över hela Sverige och förra året jobbade de i 22 kommuner runt om i landet.

Sophia menar att ShareMusic finns där någon frågar efter dem och de kan vara både på regional, nationell och internationell nivå.

Verksamheten är en del av den så kallade Kultursamverkansmodellen och har stöd genom de tre regionerna Västra Götaland, Skåne och Jönköping. Utöver det söker de projektmedel eller får ersättning för uppdrag som de gör.

Scenbild på tre dansare i fokus och tre musiker i bakgrunden med olika slagverk och klockspel. Alla är iförda en svart t-shirt med orden Hi-Hat inramade i guld på bröstet.
Föreställningen ”Hi-Hat Xpres” i samarbete med slagverksensemblen Kroumata och Danskompaniet Spinn 2012–2015 (FOTO: Peter Lloyd).

Projekt och uppdrag

De jobbar både med projekt som kan vara korta och projekt som kan hålla på i flera år. Ibland är det korta aktiviteter som håller på en dag eller kanske en vecka.

Om de får en fråga om ett samarbete från till exempel en kommun, ett studieförbund eller en kulturinstitution, så brukar de kalla det ett uppdrag. Ett uppdrag kan bli ett projekt sedan. De kommer både på saker de vill göra själva och får frågor från andra som vill göra saker ihop med dem.

ShareMusic har även tre musikensembler och en dansensemble i sin verksamhet. De brukar jobba i de olika projekten.

Scenbild på Karin som lutar sig snett bakåt och åt sidan i sin rullstol i en dramatisk posé med håret slängande runt ansiktet. Hennes skugga är skarpt rödrosa mot den mjukt rosa bakgrunden.
Karin Delén i sitt danssolo ”En själs berättelse” 2021 (FOTO: ShareMusic and Performing Arts).

En ny roll som kunskapscenter

Rollen som kunskapscenter är ganska ny, berättar Sophia. Det var de tre regionerna som bestämde sig för att de ville ta tillvara på den kunskap som ShareMusic hade. Sophia säger:

”Hur kan man jobba inkluderande, hur kan man jobba med personer med och utan funktionsnedsättning, hur kan man hitta arbetssätt? Vi jobbar med kunskapsdelning och lärande på ganska många olika sätt.”

ShareMusic gör allt från till exempel webbinarier, seminarier, skriver metodböcker, handledningsböcker och dokumenterar erfarenheter från sina projekt. De deltar också i olika forskningsprojekt.

Fler konstnärer med funktionsnedsättning

Scenbild med en samlad man som spelar fiol ur fokus i förgrunden och fokus på två kvinnor med vilda uttryck och omaka manliga och kvinnliga kläder med varsin pipa i handen.
Operan ”Shanghai”i samarbete med GöteborgsOperan säsongen 2016/2017 (FOTO: Tilo Stengel).

De jobbar med något som de kallar för professionalisering. Det betyder att de vill att det blir fler konstnärer med funktionsnedsättning. Sophia förklarar:

”Vi har ett mentorsprogram som vi jobbar mycket med. Då har vi anställt konstnärer som i sin tur ska dela med sig av sin kunskap till adepterna för att de ska bli starka i sin yrkesutövning.”

Som kunskapscenter är ShareMusic intresserade av att se hur de kan öppna upp för ett naturligt deltagande för personer med funktionsnedsättning, så det inte alltid är en särskild lösning för att de ska kunna delta. De jobbar för att alla ska ha samma förutsättningar. Deras huvudmål är att se fler konstnärer med funktionsnedsättning i samhället. Sophia säger:

”Vi vill se fler personer som har möjlighet i alla led. Vi behöver se fler personer på scen. Vi behöver också dem som skapar konsten, överallt.”

Rättigheter i både arbete och kultur

ShareMusic jobbar mycket med artikel 30 i FN:s funktionsrättskonvention. Den artikeln handlar bland annat om rätten att kunna delta i kulturlivet.

Det är ett rättighetsarbete och Sophia berättar att det handlar inte bara om kultur. Det handlar också om arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor och socialförsäkringsfrågor, allt hänger ihop. Förut försökte de skapa lösningar på problemen med systemen. Idag försöker de påverka systemen så att problemen inte uppstår.

Scenbild på två dansare med ryggarna mot varandra som håller ut armarna rakt ut så deras handryggar möts. Fokus i bilden är på de utsträcka händerna som mötts.
Föreställningen ”Gryning i Galamanta” seplades bland annat på Stockholm centralstation och i London 2008-2012 (FOTO: Peter Lloyd).

Olika kulturjobb

ShareMusic är också en organisation som kan ge uppdrag till kulturarbetare. Just nu har de ett konstnärsresidens i Skåne där de söker tre konstnärer för anställning i två veckor. Konstnärerna kommer då att jobba med Tomelilla konsthall och Form/Design Center i Malmö. Oavsett konstform eller funktionsnedsättning, så kan man delta.

De söker också personer som vill vara med och utveckla en plattform för att samskapa musik i ett digitalt rum. Där kan man spela tillsammans utan fördröjning och uppleva känslor och närvaro, på samma sätt som om man befinner sig i ett fysiskt rum. Det kommer att bli olika prov-workshops vid flera tillfällen.

Scenbild med fyra unga kvinnliga svartklädda dansare som tycks vara på väg i en rörelse över scengolvet. De har alla blicken intensivt fäst på något utanför bild.
Föreställningen ”Min Konvention”för barn, av barn om deras konvention. Uruppförande hösten 2022 och spelas fortfarande (FOTO: Håkan Larsson).

Intresserade personer är välkomna att höra av sig, hälsar Sophia.

Vill du veta mer om ShareMusic, vilka projekt som pågår och om det finns något som intresserar dig? Besök deras hemsida eller följ dem på sociala medier:

Hemsida: www.sharemusic.se

Facebook och Instagram: @sharemusicandperformingarts

FAKTARUTA

Det brittiska ShareMusic startade på Nordirland. Konceptet spreds över hela Storbritannien. 

Efter starten 2002, då Sophia Alexandersson var projektledare för den första ShareMusic-kursen i Sverige, bildades den ideella föreningen ShareMusic Sweden 2003.

2016 bytte föreningen namn till ShareMusic and Performing Arts och i år, 2023, firar föreningen 20-årsjubileum.

Två klipp från ShareMusics YouTube-kanal från deras föreställningar.
Det första klippet är från föreställningen Hi-Hat Xpres och innehåller scener från föreställningen samt musik.
Det andra klippet är från operan Shanghai och har svenskt tal med svensk text.