Tillgänglighet | iMAGO

Tillgänglighet på iMAGO

Här berättar vi mer om tillgängligheten på iMAGO, både i vårt sätt att arbeta och vad du som läsare kan förvänta dig. Vi vill att så många som möjligt ska kunna läsa iMAGO utifrån sina förutsättningar.

Har du frågor eller synpunkter på hur vi arbetar eller om något saknas?

Kontakta oss på hej@magasinetimago.se

Hur du kan läsa iMAGO

Pappersmagasinet iMAGO

I vårt stora pappersmagasin strävar vi efter ett visuellt fokus, det vill säga att vi arbetar med mycket bilder till våra artiklar. 

Vi jobbar med att våra texter ska vara enkla och raka, även om ämnet är komplext.

Omslag till iMAGO 1 med en textilliknande nav i mitten och en knytrosett.

Bilagan iKorthet

I vårt pappersmagasin finns iKorthet. Bilagan fungerar både som en sammanfattning av artiklarna i det stora pappersmagasinet och för dig som vill ha lite text på enkel svenska.

Digitala iMAGO

På vår hemsida har vi webbpublicerade artiklar och bilderna har ALT-text, för att underlätta om du till exempel använder skärmläsare.

Du kan lyssna på våra artiklar som är inlästa av våra redaktionsmedlemmar. Varje inläsning har först artikeltext följt av syntolkning på bilderna i artikeln. 

Symbolen för syntolkning. Mot en svart bakgrund syns ett vitt öga som tittar på oss. Ovanför ögat är tre bågliknande ljudvågor markerade

Bonusmaterial på digitala iMAGO

Vissa artiklar har bonusmaterial som kan vara intressant att ta del av efter att ha läst artikeln. Det kan vara en intervju som sänts i TV eller andra typer av klipp som handlar om personen eller händelsen.

Vi producerar inte bonusmaterialet själva, så tillgängligheten är skiftande. Vi kan inte ansvara för att det finns textremsa eller syntolkning till exempel. I presentationen av bonusmaterialet ger vi en introduktion innehållet så du kan välja om du vill ta del av det.

Vårt arbete med iMAGO

Magasinet iMAGO strävar efter att vara Sveriges tillgängligaste kulturmagasin. iMAGO finns för att göra kulturarbetare med funktionsvariation eller funktionsnedsättning till en naturlig del i samhällets kulturliv. 

Det gör vi genom att jobba tillsammans med personer med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Våra redaktionsmedlemmar deltar i våra produktionsled så långt det är möjligt. 

Det innebär att våra redaktionsmedlemmar bidrar till magasinets innehåll, gör intervjuer, skriver artiklar, fotar, läser in artiklar, paketerar och skickar iMAGO.

Vårt innehåll och vår produktion har artikel 30 i FN:s Funktionsrättskonvention som ledstjärna. Artikel 30 handlar om möjligheten till att utöva kultur, inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande.

Läs mer om våra redaktioner >

Samarbeten

I vårt arbete med att utveckla hemsidan har vi samarbetet med AxessLab. AxessLab har bland annat gjort användarintervjuer, tester och granskningar av hemsidan enligt WCAG 2-kriterier. 

Utveckling och design av hemsidan sker tillsammans med webbyrån Kreativa Byrån.