Utställningen "Unika variationer" | iMAGO

Utställningen ”Unika variationer”

Idén till utställningen Unika variationer på Havremagasinet i Boden, föddes när filmskaparen Tamara Sushko arbetade med filmen Välkommen till Autlandia. En film om Dima som fick diagnosen autism i tidig ålder. Genom mötet med Dima väcktes funderingar kring förutsättningarna för att skapa konst och hur variationerna i våra liv ger oss unika sätt att uttrycka oss.

Tamara Sushko står framför ett mikrofonstativ och pratar med öppna händer i en välkomnande gest.
Projektledare Tamara Sushko.

Projektet Unika Variationer skapades tillsammans med regissören Valentina Svensson och filmskaparen Felix Swahn. Valentina arbetade med en dokumentärfilm om en ung konstnär med Cerebral Pares i Kaliningrad. Felix är en svensk filmskapare med autismdiagnos, som Tamara hade lärt känna på en filmfestival i Umeå. Projektet fick stöd av Svenska institutet.

Konstnärer från en folkhögskola i Luleå bjöds in samt de konstnärer som kände att de passade in och ville visa sin konst deltog. Utställningen visade upp en variationsrikedom som understryker vikten av att ge plats åt mångfalden i samhället.

Felix Swahn står med en mikrofon i handen bredvid sina konstverk och pratar. Till vänster om honom hänger två tavlor på väggen och på en piedestal framför tavlorna ligger en skulptur med formen av ett ansikte.
”Catablanca Joao och katter” (vänster) stillbild från ”Being a dog” (höger) och ”Inre tankar med tuschpennor på” (skulptur) av Felix Swahn.

Krig och konst

Eftersom Unika Variationer var ett samarbete mellan svenska och ryska konstutövare blev frågan om bojkott naturligtvis aktuell när Ryssland anföll Ukraina. Svenska institutet beslutade att fortsätta med projektet trots kriget. Dels var åttio procent av konstnärerna svenska med sin bas i Boden och Luleå, dels var alla konstnärer unga med olika funktionsvariationer.

Rekommendationer från Region Norrbotten var att inte ge ekonomiskt stöd eller samarbeta med ryska institutioner. Men Havremagasinet gav inget ekonomiskt stöd och samarbetade inte heller med någon rysk institution. Däremot tyckte de att det var bättre att ge stöd till dessa unga konstnärer än att straffa dem på grund av kriget i Ukraina. Så utställningen kom att genomföras i sin helhet under perioden 2 april – 15 maj 2022 på Havremagasinet.

Totalt tio tavlor i två rader om fem på varje rad. Det är motiv med olika slags fantasifulla landskap i olika bjärta toner. Tavlornas färgskalor är både sprakande och stilla.
Digitala printar av Sergey Vasalaev.
Två tavlor hänger på väggen i lugna och dova färgtoner. Till vänster en bild på en flicka med stort huvud som har en katt liggande över hennes axlar. Till höger två personer som riktar sin uppmärksamhet mot en tredje mindre person.
”Me and Luna” (vänster) och ”The Judgement” (höger) av Tina Blom.