Det är långsamt att vara här - om Vipeholm | iMAGO

Det är långsamt att vara här – om Vipeholm

Livets museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som nu visar utställningen ”Det är långsamt att vara här – om Vipeholms sjukhus”. Utställningen berättar om livet på ’sinnesslöanstalten’ Vipeholm, som är mest känt för sina kariesexperiment på de intagna under 1940-talet. Vi träffar Mattias Nordahn Larsson som är verksamhetsansvarig på Livets museum och museipedagog för att prata om utställningen.

En långsmal bild som visar två av paviljongerna från Vipeholmsanstalten. Framför paviljongerna syns unga träd planterade på gräsmattorna och en grusgång. I himlen ovanför paviljongerna står texten ”Det är långsamt att vara här – om Vipeholms sjukhus”.
Välkommen till utställningen.

Kan du berätta lite om utställningen och hur den kom till?

Grunden för vårt museum är att vi har ett medicinhistoriskt magasin där vi har lite över 30 000 föremål, det är Region Skånes medicinhistoriska samling.

En del i den samlingen är föremål som är från Vipeholm och de har inte ställts ut på Livets museum, så vi kände att det var dags.

Sen har Vipeholm varit lite i media, framför allt podd-serien som Sveriges Radio släppte om Vipeholm. Nu har det också kommit en spelfilm, så det har funnits ett intresse runt Vipeholm.

Ett gulnat svartvitt foto med en kal ljus vägg med en stängd dörr och en skylt i gammal stil som säger när dörren ska vara stängd.
Insidan på Vipeholm.

Fanns det några svårigheter under arbetet med utställningen?

Vi har haft en del frågor där vi varit tvungen att tänka – kan vi göra så här? Det har till exempel gällt patienterna på Vipeholm, kan vi visa deras ansikten? Sådana diskussioner har vi haft.

Vi landade i att vi kunde göra det, för om vi inte hade med patienterna så skulle utställningen inte handla om Vipeholm. Vipeholm är ju de 3 000 patienter som var inskrivna, inte byggnaderna och sjukhusledningen.

En annan konkret sak är att vi i Sverige har patient-sekretess, vilket innebär att en journal inte är tillgänglig förrän det gått 70 år sedan den skrevs. Så vi har inte kunnat titta på några patientjournaler efter 1953, eller kunnat ta upp de berättelserna. Alla personliga berättelser eller brev, i utställningen gäller personer som bodde på Vipeholm innan 1953.

På ett mindre glasfönster sitter ett halvtransparent foto som föreställer en man med rakad skalle, och kraftiga markerade ögonbryn. Han ler lätt.
Boende på Vipeholm.

Hur länge visas utställningen och vilka är den för?

Vi har inget slutdatum men vi tänker oss att den ska stå till hösten 2024. Vi vänder oss mycket till skolan där de kommer hit och pratar om mänskliga rättigheter, demokrati och människosyn. Sen har vi öppna visningar ibland även på kvällar.

En viktig del med en sådan här utställning är inte bara att redogöra för vad som har hänt, utan hur vi behandlar varandra idag. Det är ju frågor som är aktuella fortfarande och framför allt för den unga generationen att ta vidare.

”Om 50 år tittar kanske människor tillbaka på 2023 och tänker – tänk att de gjorde så på den tiden – såsom vi tänker tillbaka på Vipeholm nu.”

Utställningen kan vara viktig också för människor som ska ut och jobba till exempel inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar eller inom vården för att kunna ha en kritisk syn även på vår tid.

Mattias i mitten är en ungdomlig man med rakat huvud och kort skägg. Han ler in i kameran med Elise till vänster och Daniel till höger om sig. Bakom sig en har de en vägg med årtal och text i olika färgfält utspridda.
Reportrarna Elise och Daniel med verksamhetsansvarig Mattias Nordahn Larsson i mitten.

Vad är du mest nöjd med vad gäller utställningen?

Jag är nog mest nöjd med att vi lyckades hitta så många egna berättelser i de journaler vi fick ta del av. Att det fanns så många berättelser från patienterna själva. Att vi inte bara beskriver patienterna utifrån hur sjukhuset beskrev dem, utan att deras egna tankar får komma till liv.

Det är förstås ändå inte representativt, eftersom det fanns många patienter som inte själva kunde prata eller skriva. Men vi kommer ändå några patienter rätt nära och det är jag glad för!

KOMMENTAR

Utställningen ”Det är långsamt att vara här – om Vipeholms sjukhus” visas våren 2023-hösten 2024.

Livets museum är en del av Kulturens i Lund och mer om utställningen hittar du på www.kulturen.com under rubriken Våra museer.