Orda - ett skrivprojekt som hörs | iMAGO

Orda – ett skrivprojekt som hörs

Vi pratar via videolänk med projektledare Elin Sjöman och ett gäng deltagare om skrivprojektet Orda. Orda är ett skrivprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Orda är till för personer från åldern 12 år och uppåt.

Elin berättar att Orda är ett arvsfondsprojekt som hållit på i tre år och tar slut 31 januari 2023. I Orda-projektet har de skapat skrivargrupper, så kallade Orda-grupper. När projektet tar slut fortsätter Orda under annan form med sina skrivargrupper, i regi av studieförbundet Studiefrämjandet.

Att skriva kreativt

Närbild på en hand som skriver med blyerts på en lapp som ligger på ett bord.
Händer som skriver (FOTO: Lars Emerius)

Orda-grupperna jobbar framförallt med kreativt skrivande. Jag frågar vad kreativt skrivande är? Elin svarar att Orda definierar kreativt skrivande som att skriva det man vill, att skriva utifrån lust och att utifrån det se vad som händer.

Hon nämner dessutom Ordas värdegrunder som har varit viktiga för gruppens utveckling.

Ordas värdegrund säger bland annat att alla ska få uttrycka sig och höras och att allt sker utifrån deltagarnas vilja och förmåga. Det ska också vara fritt från prestation och att upptäcka, utforska och öva uppmuntras. På deras hemsida nämns också att kreativt skrivande kan innebära poesi, berättelser, kortprosa och dramatik.

Närbild på händer som arrangerar pappersremsor med skrivna meningar på ett bord.
Arbete med meningar (FOTO: Lars Emerius)

Deltagarna i Orda

Jag frågar deltagarna vad skrivandet har inneburit för dem. Alla i Orda-gruppen är överens om att de skriver mycket mer sen de blev engagerade i Orda. Att skriva med andra och att läsa upp för andra är utvecklande och givande.

Fatima Drott berättar att hon just skrivit klart en fantasybok och uttrycker att hon tidigare målat och tecknat mycket förut, men att skrivandet gav fler alternativ. Skrivandet betyder att hon kan använda alla sina erfarenheter, sådant som hon sett eller som hon bara hittar på.

P.K. Wensther säger att hen hade velat skriva länge och tack vare sin Orda-grupp har hen äntligen kommit igång. Hen upplever skrivandet både svårt och givande.

Hjalmar de Jong menar att skrivande ger honom lite frihetskänsla. Det är spännande för det finns människor och öden att berätta om, men det kan vara svårt att välja.

Angelina Österholm inflikar att Orda har haft sommarkurser och att hon kom igång med skrivande på en sommarkurs. Sommarkurserna är lite friare skrivande, de har till exempel ordkonst-installationer med mera.

Grupp-porträtt på Elin, Fatima och Hjalmar som ler och kollar tittar in i kameran.
Elin Sjöman, Fatima Drott och Hjalmar de Jong (FOTO: Vilma Jonsson)

Antologin Ohörda ord

Jag ber dem att berätta om antologin som de har gett ut. Elin säger att eftersom Orda-gruppernas deltagare ofta inte hörs eller syns i samhället blev antologin en viktig del av den tanken som projektidén byggde på. I antologin finns Orda-deltagarnas egna berättelser, de skriver om ämnen som de själva har valt, eftersom alla deltagare är olika på sitt sätt.

Det finns korta berättelser, vissa är lättlästa medan andra är längre och lite svårare att läsa.

Angelina står på en scen, hon håller en mikrofon i handen och läser från ett papper.
Angelina Österholm på Tärnsjö Bibliotek (FOTO: Elin Sjöman)

Ibland finns det ingen text, utan ett kollage eller en bild istället. Antologin Ohörda ord turnerade även runt i Uppsala län under våren 2022, tillsammans med en konstutställning.

Innan intervjun avslutas berättar Elin att hon tycker att Orda-projektet inte har uppmärksammats tillräckligt. Deltagarna uttrycker också att de tycker det är bra att iMAGO har fått upp ögonen för dem.

Hemsida: ordasblogg.blogspot.com