Recension "Sockerexperimentet" | iMAGO

Recension ”Sockerexperimentet”

Produktion: Affekt film

Affischen är uppdelad i två bildsegment upptill och nertill med bildcollage på karaktärerna från filmen. I mitten som avdelare mellan de båda bildsegmenten en vit list med namnet SOCKEREXPERIMENTET skrivet i mörka versaler.
Affischen för filmen Sockerexperimentet.

Sockerexperimentet handlar om Vipeholmsanstalten, där personer med funktionsnedsättningar bodde under 1940-talet. Experimentet kom till för att förbättra svenskarnas tandhälsa, då många hade problem med denna. Man ville undersöka om det fanns någon koppling mellan socker och karies i tänderna.

Personalen gav de boende på Vipeholmsanstalten ofantliga mängder socker, helt utan deras medgivande, för att sedan följa upp hur det höga sockerintaget påverkat tandhälsan. Man ansåg på den tiden att personer med funktionsnedsättningar var helt oförmögna till att ta ansvar för sitt eget liv.

Det orimligt höga intaget av socker ledde till extrema smärtor i tänderna. Efter en viss tid kunde det hända att tänderna ramlade ur munnen.

Filmen handlar om Johanna som bor på anstalten. Hon blir förälskad i Vilgot, en ny kille på anstalten. De två inleder en relation, men ganska snart märker Johanna att Vilgot inte mår bra. Hon förstår att Vilgots försämrade mående har med de oförsvarbara mängder socker att göra och försöker prata med personalen om det, men de avfärdar henne.

Sakta men säkert ser Johanna hur Vilgot tynar bort, men hon är oförmögen att göra något åt det. På boendet jobbar en kvinna som faktiskt ser Johanna för den hon är, som hon anförtror sig åt. Med hennes hjälp gör Johanna allt vad hon kan för att sätta stopp för det fruktansvärda experimentet.

Skådespelet var väldigt bra och välgjort. Samtliga skådespelare gjorde ett bra arbete. Den sterila miljön som anstalten utgjorde förmedlade en känsla av klaustrofobi och utanförskap.

Jag tycker filmen är väldigt tänkvärd. Den belyser ett ämne som jag tror inte många har kunskap om. Även om själva experimentet är ett vidrigt och ofattbart övergrepp så tror jag det är bra att fler får insikt i hur det var förr i tiden, för inte alls länge sedan.

Det kan också leda till att vi utvecklar en större förståelse om hur bra vi faktiskt har fått det, även om det självklart alltid finns utrymme för förbättring.

Jag tycker att alla borde ta del av denna film för att öka kunskapen kring vår historia kring personer med funktionsnedsättning.

Trailer för Sockerexperimentet med svenskt tal och engelsk text.