Recension "Uppvaknande" | iMAGO

Recension ”Uppvaknande”

Författare: Kent Sidvall

Förlag: Sensus riksförbund (2022)

Omslaget på boken ”Uppvaknande”i fokus som Catarina håller framför sig. Boken i fokus och Catarina lite suddigt i bakgrunden.
Catarina med boken ”Uppvaknande”.

Boken Uppvaknande är en självbiografisk bok om och av Kent Sidvall. Boken beskriver olika skeenden i hans liv och hans tankar och känslor kring detta.

I början av boken upplevde jag den som ganska tråkig, om en massa olika kändisar som han hade mött och den var skriven i dagboksform. Men ju mer jag läste, desto mer fascinerad blev jag av boken och alla detaljer som fanns med.

Jag fascinerades även över hans naivitet inför att bli bossad av sin dåvarande hustru. En hustru som han gifte sig med tre gånger, trots att de var farliga för varandra. Tack och lov är han skild idag.

I boken framkommer det tydligt vad arbetsplatsen Medis 5 har haft för positiv påverkan på Kent. Han berättade också om sin sökande sida i det spirituella och sin tro på Gud.

Kent och karaktären Sjölejonet har en magnifik vänskap, där Kent funderar på att donera sin lever till Sjölejonet när han drabbas av cancer för tredje gången.

Jag är glad att jag läste hela boken för den är full av intressanta historier. Vill man läsa mer om Kent Sidvalls livshistoria finns hans tidigare bok En lång och komplicerad historia (2015). Det är en fristående föregångare till denna bok.