Kent Sidvall - en lång man med många historier - iMAGO