Valet 2022 | iMAGO

Valet 2022

Ta din chans och visa var du står

Det är inte en självklarhet att alla har en röst när det gäller vad som skall beslutas i ett demokratiskt samhälle. Då är det alltså extra viktigt att delta i den politiska debatten. iMAGO uppmärksammar valet olika röster som gör ett inlägg i debatten.

Anders Wieslanders ”Valsång” sätter fingret på vi och dem i samhället.

iMAGO och föreningen Kultur och Kvalitet (KoK) har fått möjligheten att tillsammans med Riksföreningen JAG delta på Almedalens politikerdagar i Visby. Cilla Colt berättar för oss vad JAG är och vad de gör.

Anders står vid en talarstol och pratar i micken samtidigt som han pekar på åhörarna.
Anders Wieslander läser ”Valsången” (FOTO: Martin Nauclér).

Valsången

Kära bröder och systrar det är något viktigt jag vill säga till er!
1921 blev det allmän rösträtt i Svea Rike
men inte riktigt för alla, för vår målgrupp fick ej vara med.
Därför vill jag hålla detta tal:

Medborgare, medmänniskor!
Kom ta min hand
var med när vi bestämmer
vilka som skall leda vårt land.
För du har rätt att rösta på valfritt parti
det är faktiskt så det fungerar i en demokrati.

Rösta gult, rösta blått, rösta grönt eller rött
hur du än röstar så blir det rätt
det är faktiskt ganska lätt.

Nu är det val, nu är det val
så häng med till närmaste vallokal!
Nu är det val, nu är det val
att inte rösta vore en skandal!

Ta din chans att visa var du står
var med och bestäm vilka som skall styra vårt land.
Före år 1989 hade vi ingen rösträtt
då var det fan ta mig inte så lätt
att göra sin röst hörd.
Om du behöver hjälp så ta med någon du kan lita på
så skall det nog gå ändå.

Nu är det val, nu är det val
så häng med till närmaste vallokal!
Nu är det val, nu är det val
att inte rösta vore en skandal!

Bröder och systrar!
Nu ska vi visa dem att vi också ska vara med!


En bild med en kvinna som har en JAG-tröja. Över bilden i versaler står det ”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter” ur de mänskliga rättigheterna FB 1948.
Föreningen JAG (FOTO: JAG)

Vad är JAG?

Riksföreningen JAGs medlemmar består av människor som har flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Deras erfarenhet är att synlighet och personliga möten är bästa sättet att ge ny kunskap och ändra fördomar.

I JAG menar man att få göra sin röst hörd på scen eller genom olika kulturella uttryck i grunden är en mänsklig rättighet. I flera föreställningar som lyfter frågan om vem som får synas och ta plats i samhället har medlemmarna delat sina egna berättelser.

Föreställningen ”Vet du vem jag är?” inspirerade till manifestationer under Almedalsveckan 2014, där medlemmarna framträdde med vita masker framför ansiktet. Valåret 2018 visade medlemmar sin närvaro med stora röda hjärtan med budskapen: Jag vill, jag kan, jag gör skillnad!

Valåret 2022 tar medlemmarna i JAG återigen plats i politikerveckan i Visby och förbereder en manifestation med utgångspunkt från föreningens senaste föreställning ”Du JAG vi tillsammans!”.

Föreställningen påminner om 1900-talets mörka historia och institutionerna där människor med funktionsnedsättning blev undangömda och utsatta för övergrepp. När rätten till personlig assistans idag minskas eller tas bort helt finns denna ovärdiga tillvaro kvar som ett hot för alla människor som är beroende av samhällets stöd och omvärldens syn på vad ett värdigt liv är.

www.jagforeningen.se

Anders Wieslander är engagerad i rättigheter för personer med funktiosnedsättning. 2021 firade FUB att det var 30 år sedan personer med intellektuell funktionsnedsättning fick rösta för första gången. Anders hade redan då skrivit ett valtal. Det spelades in och sändes ut i P4 radio Klartext.