En digital dansledare | iMAGO

En digital dansledare

Dansledaren Cecilia Tzaou fick 2021 års folkbildningsstipendium av Kulturnämnden i Stockholms stad för sitt arbete med DansVariation. Hon berättar hur de ställde om träningen från fysiska träffar till att dansa digitalt.

Fyra personer i mjuka kläder redo för rörelse. Cecilia Tzaou är i centrum på bilden. Ögonen är stora och leendet brett. Känslan är förväntansfull.
Dansledaren Cecilia Tzaou i blått linne (FOTO: Martin Nauclér)

Vem är du, Cecilia?

Svår fråga, en person är ju så mycket mer än det går att beskriva i ett par meningar. Efter ett långt sommarlov känner jag mig främst som mamma till mina två döttrar. Men det är lika roligt att vara tillbaka på mitt jobb på Kulturskolan som dans- och dramapedagog.

Vid sidan av det har jag länge också jobbat som projektledare för olika kulturprojekt, senast för DansVariation på Studieförbundet Vuxenskolan.

I en danslokal hälsar Cecilia och en ung kille på varandra med armbågarna. I bakgrunden syns andra killar och tjejer som lyfter armbågen ut i luften för att härma dem.
Att hälsa med olika kroppsdelar (FOTO: Martin Nauclér)

Har du fått pris tidigare?

Nej, inget pris på detta sätt. Det känns jätteroligt att ha fått årets folkbildningsstipendium. Jag känner mig glad och hedrad. Jag vill hjärtligt tacka min kollega Viktoria Siwek, våra dansledare och Teater Sláva som är minst lika värda ett pris för sina insatser.

”Det är viktigt för mig att inkluderande dans och kultur av och med personer med funktionsvariation uppmärksammas.”

Vad är DansVariation?

DansVariation är inkluderande dans och ledarskap för personer med intellektuell funktionsvariation. Vi hade ett 3-årigt Arvsfondsprojekt med DansVariation och Covid-19 påverkade det sista året i hög grad. Vi kunde inte fortsätta träffas fysiskt i grupp inomhus, vilket var en förutsättning för verksamheten, trodde vi i alla fall. Vi fick snabbt tänka om och ställa om.

Nio personer i full rörelse på fotot i en danslokal. I centrum är en av de unga dansarna. Han är mitt i ett stort hopp med armarna uppsträcka i luften.
Dans pågår för fullt! (FOTO: Martin Nauclér)

”Vi anpassade våra olika aktiviteter utifrån det som var det bästa möjliga alternativet. Vi hade digitala live-sändningar där alla kunde dansa med oss, framför en skärm hemma eller på jobbet. Vi hade utomhusdans i snön och digitalt i mindre grupper.”

Dansledarna fick träna på att leda varandra framför skärmen. De utvecklades inte bara i dans, utan till stor del i deras digitala kunskaper. Många blev självständiga i att använda olika medier och filma sig själva och skicka in dansuppgifter. Det positiva med den digitala omställningen var också att vi kunde nå personer och verksamheter i hela Sverige, även utomlands.

En datorskärm som är uppdelad i fyra olika stora delar. I varje del syns en person. Cecilia i vänstra övre hörnet. Hon tittar in i kameran och gör en vågliknande rörelse.
Digital dans tillsammans på skärm (FOTO: Cecilia Tzaou)

Och sist men inte minst, vad ska du göra för pengarna?

Ja du… Vi sparar pengar till en eldriven lådcykel, främst för att vi ska kunna skjutsa barnen till skolan med den. Vi vill verkligen minska bilresorna. Detta bidrag gör att vi nog slår till i höst!

Läs mer om DansVariation: www.dansvariation.se

FAKTARUTA

Kulturnämndens motivering:

Cecilia har som ledare för projektet Dansvariation utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt inom inkluderande dans och ledarskapsutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Genom en snabb omställning till digital verksamhet under pandemin skapades nya möjligheter för målgruppen att fortsätta dansa och även leda dans digitalt. Cecilias starka engagemang och bemötande har bidragit till att Dansvariations deltagare och ledare har utvecklat en ökad självständighet och breddat sin digitala kompetens.

Här finns klipp med de två dansövningar ”Hälsa med kroppsdelar” och ”Snabba och långsamma rörelser” med DansVariation, samt en länk till alla övningar på DansVariations hemsida.

Observera att det talade språket är på svenska utan textremsa.

Besök DansVariations hemsida med alla övningar