Juni 2021 | iMAGO

iMAGO nummer 2

9 ARTIKLAR

Det finns böcker som är förbjudna, de hittar du på Dawit Isaak-biblioteket i Malmö. Vi ser föreställningen Hannah Felicia av danskompaniet Spinn, det blir ett samtal om kultur med riksdagsmannen Per Lodenius och Tina Nummi Södergren som jobbar FN och konstnären Robert Söderholm gör skulpturer i olika material. Missa inte heller humorgruppen Aspergers’s Are Us och allt annat som finns i det här numret!