Dawit Isaak - biblioteket | iMAGO

Dawit Isaak – biblioteket

Världens enda yttrandefrihetsbibliotek finns i Malmö

I Malmö finns ett bibliotek som bara har förbjudna böcker. Böckerna är förbjudna, eller censurerade, i olika delar av världen. Men i Malmö finns de samlade på ett bibliotek där vem som helst kan låna och läsa böckerna. Det är ett yttrandefrihetsbibliotek som har blivit döpt efter den svenske journalisten Dawit Isaak för att hedra honom. Dawit Isaak sitter i fängelse i Eritrea, för att han inte fick skriva det han ville om Eritrea. Vi har träffat Ulrika Ahlberg som är bibliotekarie på Dawit Isaak-biblioteket för att ta reda på vad ett yttrandefrihetsbibliotek är.

Dawits porträtt är tryckt i svarta konturer på en genomskinlig yta.
Bild på Dawit Isaak

Varför finns Dawit Isaak-biblioteket?

Vi vill få folk att bli mer medvetna om frågor som demokrati och yttrandefrihet. Det är lätt att ta för givet i Sverige, att journalister och författare kan skriva fritt och att vi kan yttra oss fritt utan att riskera fängelse.

”Syftet med biblioteket är att visa hur värdefullt det är att kunna skriva om vad man vill.”

Det andra syftet är att starta samtal, så att folk kan prata med varandra även om man inte håller med varandra. Som en motpol till samtalstonen som ibland kan finnas på sociala medier med hat och hårda ord.

Varför blir vissa böcker förbjudna?

Av många olika skäl. Ett vanligt skäl är att man i litteraturen kritiserar regering eller de som styr i ett land. Det kan också vara när man kritiserar religion i länder där religionen har en väldigt stark ställning. Det kan handla om moralpanik, när det till exempel är naket och skildringar av sex i litteraturen. Det finns också fall där författare skriver om homosexualitet i länder där homosexualitet är förbjudet.

Vi har hört att Tjuren Ferdinand var förbjuden i Tyskland och Spanien, varför det?

Tjuren Ferdinand gillar ju inte att slåss och är pacifist. Franco, diktatorn i Spanien, och Hitler, diktatorn i Tyskland, gillade inte icke-våldsbudskapet i Tjuren Ferdinand. De tyckte inte att det var positivt att vara fredlig. De ville att folk skulle kriga för deras skull. De tyckte att boken hade fel budskap, ett budskap om fred och vänlighet och icke-våld.

Bibliotekarie Ulrika håller upp två böcker framför. Hon tittar på Daniel och Sarah som tittar på böckerna.
Ulrika visar böcker för Daniel och Sarah.

Kan du ge exempel på vilken sorts musik som har blivit förbjuden?

Det finns många exempel på låtar som man ville förbjuda i USA. De kallades för ”The Filthy Fifteen”, eller De Femton Snuskiga på svenska. På den listan fanns bland andra artisterna Twisted Sister, Madonna och Prince.

Andra exempel är judiska kompositörers musik som förbjöds under andra världskriget i Tyskland. Det gällde även för jazz-musik.

Finns det fler yttrandefrihetsbibliotek som ni känner till?

Vi har letat, och det finns samlingar av litteratur liknande vår men vi är det enda yttrandefrihetsbibliotek där man kan låna litteraturen med lånekort.

Det är till och med så att man kan fjärrlåna böcker från vårt bibliotek. Då får man kanske betala för portot, men får böcker från vårt bibliotek skickade till det bibliotek där man bor.

På gaveln av en bokhylla sitter en vit rektangulär skylt uppe med som hälsar välkommen till Dawit Isaak-biblioteket.
Välkommen till Dawit Isaak-biblioteket

När öppnade biblioteket och är vem som helst välkommen?

Biblioteket öppnades den 15 september 2020. Det fanns en idé om att skapa en plats som värnar om demokrati och yttrandefrihet. Idén till biblioteket kom dels från att Malmö stad är en fristad i fristadsnätverket ICORN, dels en tanke om att starta ett yttrandefrihetsbibliotek för att ta vara på litteratur och forskning som var förbjuden.

Alla är välkomna! Vi är en kommunal verksamhet, så vi finns främst för Malmöbor och barn och unga, men som sagt var, alla är välkomna.

Finns det någon risk med att ha ett bibliotek fyllt med litteratur och musik som är förbjuden? Kan det provocera och göra människor arga?

Syftet är aldrig att provocera utan att öppna upp för dialog om de här viktiga, svåra frågorna och var gränsen för yttrandefrihet går.

Vi har fått en del hårda ord på sociala medier och blivit ifrågasatta. När vi ska ha besök av en författare eller konstnär måste vi göra en bedömning av hur mycket det kan provocera. Vi kan inte riskera våra liv eller våra besökares liv och hälsa.

På en vit vägg står texten ”Hur tänker du?” tryckt i stora svarta bokstäver. Under texten finns en stor vit skiva med 60 stycken runda plaketter.
Frågeställningar på biblioteket.

Hur ser framtiden ut för biblioteket?

Vi vill så småningom öppna för föredrag och föreläsningar. Vi vill också utöka med mer teater, dans, musik och film. Vi vill ha fler konstformer representerade här. Vi vill ha mycket arrangemang och samarbeten!

Vi tackar Ulrika för en spännande intervju om förbjudna böcker och yttrandefrihet. Vill du veta mer om Dawit Isaak-biblioteket, fjärrlåna en förbjuden bok eller lämna tips på förbjuden litteratur, musik eller andra kulturella uttryck? Besök deras hemsida, som enklast hittas genom att söka på ”Dawit Isaak biblioteket”.

FAKTARUTA

Dawit Isaak, född 1964, är en eritreansk-svensk journalist, författare och dramatiker.

Dawit Isaak har suttit i fängelse i Eritrea sedan 2001 utan rättegång.

Amnesty International ser honom som en samvetsfånge och har begärt att han omedelbart och villkorslöst friges.

2009 fick Dawit Isaak Tucholskypriset och 2017 UNESCO:s pressfrihetspris.

ICORN ”International Cities of Refuge Network”, är en oberoende organisation av städer och regioner som erbjuder skydd åt författare och andra konstnärer i riskzonen.

Nätverket verkar för yttrandefrihet, försvarandet av demokratiska värderingar och främjandet av internationell solidaritet. Malmö stad är en av över femtio fristäder i nätverket.

Vad är Dawit Isaak-biblioteket och varför finns det? I det här klippet från YouTube förklaras bakgrunden till varför Malmö stad tillsammans med Malmö Stadsarkiv har valt att öppna Sveriges och kanske världens första yttrandefrihetsbibliotek.

Observera att klippet har talad svenska, men saknar textremsa.

KULTUR I MALMÖ
Den här filmen har producerats för Kultur i Malmö av kulturförvaltningen i Malmö stad. På Kultur i Malmö Youtube-sida hittar du allt från guidade turer i deras museer till föredrag, konserter och djupdykningar bakom kulisserna och i deras arkiv.

Besök Kultur i Malmös YouTube-kanal