Konstnär Hanna Windarp - att fånga det ogripbara - iMAGO