DJ Arthro - musiker och civilingenjör i ett - iMAGO