Digital special - iMAGO nominerade till Läsguldet | iMAGO

Digital special – iMAGO nominerade till Läsguldet

Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) delar ut priset Läsguldet en gång om året. Det är ett pris som en person eller organisation får för sina insatser för tillgänglig läsning. Magasinet iMAGO är en av fem finalister för 2022.

MTM är en myndighet som producerar och sprider litteratur och tidningar i tillgängliga format för personer med syn- eller läsnedsättning. De ger ut olika tidskrifter som Läsliv och tidningar som 8 sidor, de främjar även tillgång till punktskrift och taktila bilderböcker.

Appen Legimus är ett digitalt bibliotek med talböcker, e-text och punktskriftsböcker som MTM också ansvarar för. LL-förlaget, där LL står för lättläst, är också en del av MTM.

På vänstra delen av fotot sitter en ung tjej med gula hörlurar och en telefon i handen som tycks känna på.
En tjej läser dagstidningen som taltidning (FOTO: Apelöga)

Priset Läsguldet

En gång om året delar MTM ut ett pris som heter Läsguldet till en person eller verksamhet som gjort insatser för tillgänglig läsning. Vem som helst kan nominera någon eller något, som man tycker är värd att få Läsguldet, under en tidsbegränsad period.

Efter att MTM har fått in nomineringar, så får de nominerade förklara hur de arbetar. Från alla nomineringar väljs sedan fem finalister ut som presenteras på MTM:s hemsida. En jury avgör sedan vilka det är som vinner priset.

De fem finalisterna

Under hösten blev iMAGO kontaktade av MTM med den glada nyheten att vi blivit nominerade av en person till MTM:s Läsguld. Magasinet iMAGO vill tacka dig som valde att nominera oss till det här priset, vi hoppas att du läser det här!

Vi fick sedan berätta för MTM om hur vi arbetar och varför vi var värdiga priset. Därefter kom beskedet att vi valts ut till en av fem finalister. Vi är stolta och hedrade över att vara en finalist bland många andra värdiga vinnare!

Ett par orangea hörlurar hänger ner över två nummer av iMAGO som ligger på en vit box.
Läs iMAGO med öronen (FOTO: Kerstin Björsson)

De fem finalisterna med motiveringar

Lynn Alpberg

Bibliotekarie inom Stockholms stadsbibliotek. Arbetar med att göra biblioteket mer tillgängligt för fler, med fokus på personer med funktionsnedsättning. Säger själv att hon vill skapa biblioteksmod och läsmod inom denna prioriterade grupp: ”Min vision är ett bibliotek som finns som en trygg bas och självklar plats för personer med funktionsnedsättning”.

Irene Bohman

Varje vecka går Irene Bohman, som är blind sedan födseln, till äldreboendet i småländska Skruv och läser högt för de boende. Eller som hon själv beskriver det: ”Många på boendet har tappat förmågan att läsa, dels på grund av kognitiv svikt, dels på grund av synnedsättningar. Det kan vara en utmaning att se till så att alla kan delta oavsett funktionsnedsättning och då gäller det att vara lyhörd”.

Emelie Johansson och barnteamet på Biblioteken Örnsköldsvik

Utifrån projektet ”Läs på fler sätt” arbetar Emelie Johansson och hennes kollegor med att tillgängliggöra läsning för barn med funktionsnedsättning, bland annat genom så kallade temalådor. ”Barnen och deras olika funktionsvariationer har haft högsta prioritet när vi diskuterat litteratur och pedagogiskt material med målet att ge barnen möjlighet att läsa på sitt eget unika sätt.”

Syn- och hörselinstruktörsföreningen i Sverige, SHIF-S

Föreningens medlemmar är syn-och hörselinstruktörer som verkar för att personer med syn- och/eller hörselnedsättning fortsatt ska kunna vara delaktiga i samhället – och i detta ingår självfallet att fortsatt kunna läsa tidningar och böcker. Enligt föreningens ordförande Marie Eklund är en viktig uppgift att stötta ”så att den enskilde individen bygger upp en egen kontakt till biblioteket”.

Kulturmagasinet iMAGO

Imago, där verksamheten bedrivs med medel från Allmänna arvsfonden, strävar efter att vara Sveriges tillgängligaste kulturmagasin. Detta vill redaktionen uppnå både genom att personer med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är delaktiga i magasinets olika produktionsled och genom att den färdiga tidningen har så hög grad av tillgänglighet som möjligt.

***

Vinnaren korades den 17 november på Svenska Daisykonsortiets konferens i Malmö. Vinnaren av Läsguldet 2022 blev Lynn Alpberg.

Mer om MTM på hemsidan: www.mtm.se

Kommentar: Denna artikel är bara publicerad på digitala iMAGO.