Berättelsen om iMAGO | iMAGO

Berättelsen om iMAGO

I mitten på den mörka scenen sitter fyra personer på stolar i två rader och bakom dem står en femte person. Runt dem är en vit ruta tejpad i golvet.
Repetitionsarbete av Imago med skådespelarna Johannes, Joakim, Josefin, Sofia och Miriam.

Vårt nya magasin heter iMAGO. Tidningen startades av Mosaikteatern med namnet Magasin Mosaik. Från och med 2021 ansvarar föreningen Kultur och Kvalitet för tidningen. iMAGO ska komma ut fyra gånger om året.

Magasinet heter iMAGO för att hylla Mosaikteatern. Den mest uppmärksammade föreställningen som Mosaikteatern hittills har gjort heter Imago. Föreställningen har vunnit pris och Mosaikteatern har även spelat den i England. 

Mot en svart bakgrund står Daniel lite lätt framåtböjd. Han ser koncentrerad ut samtidigt som han säger något till Joakim.
Daniel ger Joakim regi.

Veronica Tjerned och Daniel Rudholm på Mosaikteatern har skapat föreställningen.  Från början var det tänkt att det skulle vara en dans-pjäs där skådespelarna använde stolar som rekvisita. De tejpade upp en fyrkant på golvet, så skådespelarna visste att det var okej att röra sig i fyrkanten.

Skådespelarna använder dans och stolar för att uttrycka olika känslor. Eftersom utrymmet var litet så kunde pjäsen bara fokusera på en scen i taget. iMAGO ger olika bilder av hur det är att vara människa.

Veronica ger Joakim regi, de står mitt emot varandra och Joakim håller i en stol som för att försvara sig.
Veronica ger Joakim regi.

Ordet imago kommer från latin och betyder avbild. En annan betydelse av imago är vad en insekt kallas när den är fullt utvecklad. Till exempel när en larv utvecklas till en fjäril. 

Vårt nya magasin, iMAGO vet att det finns många duktiga kulturarbetare som är redo att visa vad de gör inom konst, teater, dans och musik!

Omgivningen är svart. Scengolvet är upplyst med en vit fyrkant är upptejpad. Från höger i bilden står en svart gestalt som lyfter benet för att stega in i fyrkanten.
Startscenen i Imago.

Det här är en animerad berättelse och kortfilm om kulturmagasinet iMAGO och hur det kom till!
Animatör är Hugo Karlsson från ateljé Inuti. Filmen visar hur en larv blir till en puppa och slutligen en fjäril.

Observera att klippet bara innehåller musik till animationen.

Besök ateljé Inutis hemsida