Den här artikeln bjuder vi på, mycket nöje!

Berättelsen om iMAGO

I mitten på den mörka scenen sitter fyra personer på stolar i två rader och bakom dem står en femte person. Runt dem är en vit ruta tejpad i golvet. Alla skådespelare har vita skjortor och svarta byxor, utom Joakim. Joakim är klädd i en svart kostym med vit skjorta, han pekar på något högt upp. Johannes strax bredvid Joakim. Han pekar mot samma sak som Joakim. Bakom dem sitter Josefin och Sofia. Josefin tittar på det Joakim och Johannes pekar på. Sofia tittar på Joakim. Miriam står längst bak med korslagda armar och tittar där Joakim pekar.
Repetitionsarbete av Imago med skådespelarna Johannes, Joakim, Josefin, Sofia och Miriam.

Vårt nya magasin heter iMAGO. Tidningen startades av Mosaikteatern med namnet Magasin Mosaik. Från och med 2021 ansvarar föreningen Kultur och Kvalitet för tidningen. iMAGO ska komma ut fyra gånger om året.

Magasinet heter iMAGO för att hylla Mosaikteatern. Den mest uppmärksammade föreställningen som Mosaikteatern hittills har gjort heter Imago. Föreställningen har vunnit pris och Mosaikteatern har även spelat den i England. 

Mot en svart bakgrund står Daniel lite lätt framåtböjd. Han är mörkt klädd i jeans, skjorta och en mössa på huvudet. Han tittar och pekar åt vänster. Han ser koncentrerad ut samtidigt som han säger något till Joakim. Joakim står delvis med ryggen mot oss och tittar mot Daniels pekande finger med allvarlig min.
Daniel ger Joakim regi.

Veronica Tjerned och Daniel Rudholm på Mosaikteatern har skapat föreställningen.  Från början var det tänkt att det skulle vara en dans-pjäs där skådespelarna använde stolar som rekvisita. De tejpade upp en fyrkant på golvet, så skådespelarna visste att det var okej att röra sig i fyrkanten. 

Skådespelarna använder dans och stolar för att uttrycka olika känslor. Eftersom utrymmet var litet så kunde pjäsen bara fokusera på en scen i taget. iMAGO ger olika bilder av hur det är att vara människa.

Mot en svart bakgrund står Daniel lite lätt framåtböjd. Han är mörkt klädd i jeans, skjorta och en mössa på huvudet. Han tittar och pekar åt vänster. Han ser koncentrerad ut samtidigt som han säger något till Joakim. Joakim står delvis med ryggen mot oss och tittar mot Daniels pekande finger med allvarlig min.
Veronica ger Joakim regi.

Ordet imago kommer från latin och betyder avbild. En annan betydelse av imago är vad en insekt kallas när den är fullt utvecklad. Till exempel när en larv utvecklas till en fjäril. 

Vårt nya magasin, iMAGO vet att det finns många duktiga kulturarbetare som är redo att visa vad de gör inom konst, teater, dans och musik!

Omgivningen är svart. Bara en scengolvet där en vit fyrkant är upptejpad är upplyst. Från höger i bilden står en svart gestalt och kollar i backen, en benen är lyft, på väg att ta ett steg in i rutan. I förgrunden skymtar tomma röda säten där publiken kommer att sitta.
Startscenen i Imago.

Dela denna artikel