Är biblioteket tillgängligt för alla? | iMAGO

Är biblioteket tillgängligt för alla?

Simrishamns bibliotek ligger nära centrum, bussterminalen och stationen i moderna och ljusa lokaler. När bokbussen inte är ute och kör står den parkerad vid biblioteket och är ett blickfång i sig med sina fina målningar av sagodjur och växter. På bussen finns texten ”Fri kunskap och kultur för alla”. Frågan om biblioteket är tillgängligt för alla, resulterade i ett samarbetsprojekt mellan den dagliga verksamheten Mediaproduktion och biblioteket. Vi intervjuade bibliotekarie Lisa Jansson som arbetar med projektet.

Vem är du?

Lisa Jansson heter jag. Jag har jobbat som bibliotekarie i 15 år. Jag flyttade från Malmö till Simrishamn för sex år sedan, då jag längtade efter att vara i ett mindre sammanhang. Det var så jag blev bibliotekarie i Simrishamn.

Porträtt på Lisa som är en äldre kvinna med sina glasögon uppskjutna på huvudet och ett vänligt leende.
Bibliotekarie Lisa Jansson.

Varför valde du yrket bibliotekarie?

Jag visste att jag tyckte om att arbeta med människor och ge service. Jag blev tipsad om att söka in till bibliotekarieutbildningen i Borås.

Jag tycker om att organisera saker och ting och har alltid älskat biblioteket som en plats att vara på. Miljön är lugn och skön och jag kunde bara vara precis som jag är och läsa böcker, mängder av böcker!

Vad innebär ditt yrke som bibliotekarie?

I första hand handlar det om att skaffa böcker, sedan även andra medier som ljudböcker och filmer. När böckerna har kommit behöver vi ordna dem i våra system och sedan tillgängliggöra böckerna för besökarna.

När jag står bakom disken hjälper jag alla besökare som kommer och svarar på deras frågor. Ofta handleder jag dem i hur de ska hitta information inom ett ämne eller en specifik bok.

Ett annat uppdrag som vi arbetar mycket med är lässtimulering. Alla i samhället ska kunna läsa och biblioteket har en viktig roll i att nå detta mål. Därför är det så viktigt att alla ska kunna komma hit och upptäcka hur mycket roligt och spännande det finns att upptäcka här.

En stor och bred byggnad i två, eller möjligen tre våningar i rött tegel med texten Bibliotek på i stora vita bokstäver.
Biblioteket i Simrishamn.

Kan du berätta om varför ni startade tillgänglighetsprojektet?

Det finns en lag i Sverige där det står beskrivet att ett bibliotek ska finnas tillgängligt för alla.

Vi har en grupp som är prioriterad att arbeta med och det är människor med funktionsvariationer. Det kan vara någon med NPF-diagnoser eller som är rullstolsburen. Det kan också vara att du är blind eller har en hörselnedsättning. Lisa säger:

”När vi började projektet upptäckte vi till exempel att vi inte hade någon hörselslinga i vårt bibliotek.”

Vad är projektets mål?

Vi vill öka tillgängligheten generellt men specifikt inom den kognitiva tillgängligheten.

Det innebär att vi har tittat på om vår information är tydlig för besökarna. Till exempel, kan du själv hitta den boken du söker? Vet du vart du ska vända dig när du behöver hjälp?

Du ska kunna komma in i biblioteket, känna dig trygg samt att bli vänligt bemött när du ställer en fråga. Vi som jobbar på biblioteket behöver få mer kunskap om vilken typ av stöd som efterfrågas och hur vi som bäst kan hjälpa till utifrån individens behov.

Inne på biblioteket.

Vill du berätta om hur ni har lagt upp samarbetet med deltagare från Mediaproduktion?

Projektet bestod av tre steg. Första steget var att kartlägga hur ett besök på biblioteket fungerar för människor med funktionsvariationer i nuläget. De deltagarna som ville medverka i projektet fick fylla i en enkät. Vi ställde frågor om tillgängligheten och vilka upplevelser de hade från sina tidigare biblioteksbesök.

I det andra steget intervjuade jag deltagarna för att följa upp vad de svarat i enkäten och få en fördjupad bild av deras upplevelser. Vi pratade om allt från skyltning till ljudnivå och färgsättning.

En hög tegelvägg i två våningar med stora infällda fönster på övervåningen och stora öppningar på undervåningen som leder till kapprummet.
Skyltning på biblioteket.

I tredje steget besökte deltagarna biblioteket och fick utföra olika uppdrag, till exempel låna en specifik bok, be om hjälp i ett visst ärende eller kopiera ett dokument. Efteråt träffade jag alla och vi gick igenom hur det hade gått.

Hur har mötena varit med de som har deltagit?

Det har varit enkelt och roligt att samarbeta och gett väldigt givande möten. Både deltagarna och arbetshandledarna ska ha en stor eloge för engagemanget.

Vi har fått många bra och välgrundade synpunkter samt goda idéer och förslag om förbättring av tillgängligheten. På köpet har vi fått en insikt att vi har mycket att lära oss!

På golvet en rund symbol med en person som håller en uppslagen bok och under texten ”Lugn Zon”.
En lugn zon.

Vad har ni fått ut av projektet?

När vi skulle starta projektet tog vi hjälp av konsulter från ett företag som heter Begripsam.

Deras utbildare har själva olika NPF-diagnoser och arbetar med hur bibliotek och andra mötesplatser kan göras mer begripbara och därmed tillgängliga.

Vi fick vägledning i vilka områden vi ska prioritera. Vi har mycket arbete framför oss och det är en process som kommer att ta tid.

Vid en pelare sitter en skylt om att ”Låna dator” och under en lapp med instruktioner som bibliotekarie Lisa pekar på.
Om du ska låna dator.

Ni har också presenterat projektet på bokmässan i höstas. Vilka reaktioner har ni fått?

Vi hade många åhörare när vi berättade om projektet. Det var jättenervöst och samtidigt väldigt roligt! Vi förstod av reaktionerna hur viktigt det är att prata om tillgänglighet utifrån målgruppens behov.

Det är många bibliotek som är intresserade av projektet och det har resulterat i att vi har fått flera studiebesök till biblioteket.

En station med skärm och ett bord för att låna böcker och bredvid står en svart vagn, med skylten ”Vagn”.
Lämna böcker.

Är projektet avslutat eller kommer arbetet med tillgänglighet att fortsätta?

Vi upptäckte att vi bara har sett toppen på ett isberg så vi fortsätter arbetet med tillgänglighet under detta år. Det bästa som vi har lärt oss är att det som är bra för personer med kognitiva svårigheter är bra för alla!